8 Mart Dünya Kadınlar gününü aynı zamanda 5 Mart YPS-JIN ilan gününü Önder APO’ya ve bunu günümüze kadar getirip devam ettiren kadınların direniş ruhu ile tüm kadınlara kutluyorum. Bugün kadınların toplumda geldiği düzey kölelikten başka bir şey değildir. Fakat günümüzde kadının mücadelesine baktığımızda aslında öncülük eden ve yazılmayan bir tarihi destanlarla  yazılmasına öncülük eden birçok kahraman kadın ortaya çıkmıştır. Özellikle bugün Efrin direnişinde gerçekleşen Avesta Xabur arkadaşlar şahsında bütün dünyaya duyurulmuş bir mücadele ruhudur, direniş ruhudur. Aslında buradaki kadın özgürlük mücadelesi kadınların intikam mücadelesidir. Özellikle son süreçte Efrin’de şehit düşen Barin Yoldaş’ın cenazesine düşmanın yaptığı ahlak dışı yaklaşımlara karşı büyük bir sahiplenmenin olması gerekiyor ve bunun ilk savunucusunun kadının, genç kadının olması gerekiyor. Böyle bir şeyin asla kabul edilmemesi gerekiyor kadınlar tarafından. Kuşkusuz bu toplum içerisinde hiçbir aile de bile kabul edilmeyen bir şeydir. Fakat günümüzde kahramanca direnen bir ruh varsa tabi bunun karşısında korkan bir güç de varsa buna karşı bir savaş açar. Mühim olan bu saldıran zihniyete karşı da kadın direnişinin desteklemesi gereken birçok kadının ve kadın örgütünün olduğu biliniyor. Bunları hem desteğinin hem katılımının hem de bunu zirveleştirmesi, kadının sahiplenilmesi gereken bir mücadele olduğu bilinmesi gerekiyor.

Efrin direnişi Önderliğin geliştirdiği direniş kültürü, geleneğidir diyebiliriz. Önderlik 20 yıldır İmralı’da tek başına bir sisteme karşı, İmralı sistemine karşı direniş sergilerken onun direnişini destekleyen, haksızlığa karşı mücadele eden kadınların, aynı zamanda bugün kendisini tüm dünyaya duyuran Arinlerin şahsında başlayan ve Avesta Xabur arkadaşlara kadar devam eden bu direniş geleneği bugün tüm dünyayı sarsmıştır.

Ayrıca YPS-JIN zaten Arin Mirkanların ruhuyla gelişen bir ruh ile öz savunmayı bugün Kuzey Kürdistan’da da yaratma amaçlıdır. Özellikle kadın kurtuluş ideolojisini, kadın mücadelesini daha çok bu temelde derinleştireceğiz. Bu, zihniyete karşı intikam savaşıdır. Bugün milyonlarca genç kız tecavüz ediliyor. Özellikle bunların Kürt kızlarının seçilmesi ayrı bir meseledir. Çünkü Kürt’ün varlığına özellikle kadın şahsında düşürmek istediği topluma karşı yönelim çok daha fazladır. Bunun için YPS-JIN’ın öz savunma bilinci ile kendisini donatarak tüm gençlerin özellikle genç kadının ve tüm kadınların her ne kadar bunda adım atmada, ulaşmakta zorlanmalar olmuş olsa da; üşenmeden YPS-JIN çatısı altında birleşerek bu mücadeleye katılıp ve hep beraber bu zihniyete karşı bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bunun için de en başta geliştirmemiz gereken de öz savunmadır.

Öz savunma içerisinde kadının rolü kuşkusuz çok öndedir. Nasıl ki Nusaybin’de Bınevş Yoldaşlar, Yıldız yoldaşlar; Sur direnişinde Berfin yoldaşlar, Evin yoldaşlar, Arjin yoldaşlar; Şırnak direnişinin öncüleri olan Zeryan yoldaşlar bunun gerçekten Kürt kadınındaki kendini hem koruyan hem de toplumunu koruyan o direniş ruhu, o savunma, o öz irade ile savaş ve mücadele vermesi zaten Kürt kadınındaki cesareti ortaya koymuştur. Kuşkusuz dünyaya baktığımızda da en çok yönelimlerin en çok olduğu Kürt kadınıdır. Yalnız en büyük iradeye sahip olan da Kürt kadınıdır. Tarihten de ele alırsak Zilan yoldaşlar, Beritan yoldaşlar, Arin yoldaşlar, Avesta Xabur yoldaşlar zaten somut örnekleridir. Bu bir tarihsel direniş geleneğidir. Bu geleneği en çok devam ettirmesi gereken YPS-JIN üyeleridir. Bu temelde bir YPS-JIN üyesi olarak bu mücadelede sonuna kadar tüm öz gücümüzle öz savunma bilinci ile bulunduğumuz her ortamda tüm halklar için özelde kadınlar için mücadelemizi, intikam ruhu ile bu sisteme öfke kusarak derinleştireceğiz ve sürekli olarak bu intikam ruhu ile, bu direniş ruhu ile katılımı esas alacağız.

 

Hêvî Herekol

YPS-JIN Üyesi