Yiğit Kürdistan Halkı Ve Devrimci- Demokratik Komünal Güçlere:

Şehit Çekonun Ruhuyla Mücadeleyi Kavganın Kızgınlaştığı ve de Kızıllaştığı Afrin’de Büyütmeye ve Zafere Taşımaya Çağırıyoruz!..

Aynı zamanda Halk tarihimizin oldukça özel bir kahramanlık destanı da olan 2015- 16 öz yönetim direnişlerinde şehit düşen tüm yoldaşlarımızı saygıyla anıyor, anılarını, mücadelelerini zafere taşıyarak sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz. Tüm bu seçkin kahramanlar ordusunun komutanlarından Çeko Çatak arkadaşımızın 3. şehadet yıl dönümü vesilesiyle her bir şehidimizin anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, Şehit Çeko Çatak arkadaş şahsında ‘Özgür Toplumla Özgür Geleceğe’ yürüyüşümüzü en güçlü şekilde sürdüreceğimizin kararlığını ve inancını bir kez daha dile getiriyoruz.

Kürt halkı gibi sömürgeciliğin ez zorlu ve en acımasız cenderesine alınmış bir halk için gerek bu katmerli sömürgeci düzeneği yıkmak, gerekse de eşit- özgür bir gelecek özlemini yaşamsallaştırmak elbette ki sıradan bir çabayla gerçekleşecek bir durum değildir. Üstesinden gelme noktasında mahkumu olunan zorlukların büyüklüğü, çözümlerin yaratılması noktasında sahip olunan çabanın büyüklüğünü de gerekli kılar. Bu anlamıyla tüm sorunların kaynağı durumundaki söz konusu çelişkilerin çözümü olmak kadar tüm çözümlerin yüklendiği özlemlerin ifadesi olan çabaların pratikleştiği kimi dönemler ve bu dönemleri kendinde somutlayan kişilikler her zaman için ola- gelmiştir. Sahip olunan donanım- birikim, yetenek kadar bunu pratikleştirme noktasında gösterilen inanç, azim ve de kararlılık söz konusu kişilikleri her kesten farklı kılarak amaç ve hedefler noktasında temsil gücü kazanmış sembol kişilikler haline getirir. Halkımızın özgürlük davasında ihtiyaç duyduğu bu türden sembol kişilikler mücadele tarihimizde çokça ortaya çıkmış ve mücadelemizin gelişiminde her zaman için birer katalizör rolü oynamışlardır. Halkımızın yüreğinde ve bilincinde “kahraman” olarak taltiflendirilmiş bu seçkin dava insanları hep birer parola ya da devrim manifestosu gibi yol gösterici olmuşlardır.

Mücadelemizin içinden geçtiği yılların halkımız için kader belirleyen yıllar olduğunu söylemek hiç de abartılı bir değerlendirme olmayacaktır. Kader belirleyen yıllardan geçen bir mücadele gerçeği içinde sıradan çabaların yeterli gelmeyeceği de bir o kadar aşikardır. Sıradanlığın yeterli gelmediği ve olağanüstü çaba ve pratikler gerektiren bu mücadele dönemimizde adeta toplu bir kahramanlık destanına dönüşen 2015- 16 öz yönetim direnişlerinin kahramanlarına komuta etmiş Şehit Çeko arkadaş kişiliği kadar mücadele pratiği ile de tam bir devrim manifestosu niteliğinde olan bir arkadaşımız olmuştur. Şehit Çeko bu yünüyle her zaman öğrenebileceğimiz bir devrim öğretmeni olmak kadar, her zaman emirlerine itaat edeceğimiz bir savaş komutanı durumundadır.

Yiğit Kürdistan Halkı Ve Devrimci- Demokratik Komünal Güçler;

Şehit Çeko arkadaş 1980 yılında doğmuş ve her Kürt genci gibi çok erken yaşlarda halkımızın ulusal sorunlarıyla pratik olarak tanışmış ve yine çok erken yaşlarda bu sorunların çözümüne yönelmiştir. Çocuk olmanın yasak, büyümenin bir mecburiyet olduğu bu zorlu yaşam koşullarında devrim ve de devrimcilik çocuk iken büyük olmanın, büyük iken çocuk kalabilmenin sırlı şifresi durumundadır. Böylesi bir sırlı şifreyle 1997 yılında Amed eyaletinde buluşan Şehit Çeko’nun bundan sonraki yaşamı, hikayesini yaratan bir kahramanın hikayesidir.

Ülkenin her bir karış toprağını bir devrim çalışması olarak görüp, nerede yükselen ya da yükseltilmesi gereken bir mücadele varsa oraya öncü bir militan ruhu, azmi ve duruşu olarak koşup yerleşen Ş. ÇEKO arkadaş tüm bu özellikleriyle bir mücadele öncüsü ve sembolü olarak da sürekli olarak hafımızda canlı tutulmayı gerektiren bir mücadele yoldaşımız ve komutanımız olmuştur. Belirttiğimiz özellikleriyle Amed Eyaletinde mücadeleye katıldığı 1997 yılından itibaren adeta ayak basmadığı mücadele zemini bırakmayan Şehit Çeko arkadaşımız, mücadelemizin karakteristik özelliklerinden biri olan hamlelere dayalı gelişim ruhunu şahsında en güçlü şekilde geliştirmiş ve tüm mücadele yaşamını adeta hamleci bir ruhla sürdürmüştür. Bu özelliği ile ‘Devrimin Dervişi’ gibi bir sıfatı fazlasıyla hak eden Şehit Çeko’nun mücadele hayatı gerçekten her devrimciyi imrendiren büyük bir duruş olmuştur. Devrimin akışkan diyalektiğini pratik mücadele hayatıyla bu kadar buluşturmuş bir çok arkadaşımız olsa da Şehit Çeko bu özelliği ile en seçkinlerimizden biri olmuştur.

Şehit Çeko, Önder Apo’nun yarattığı ve halkımızın mücadele tarihinde büyük kazanımlara vesile olmuş 2013 Demokratik – Siyasal Mücadele Dönemine düşmanın “imha ve inkarı” dayattığı bir sürecin ardından yeni ve oldukça güçlü bir devrimci savaşın bizleri beklediği bir dönemde devrimci halk savaşına Van eyaletinde öncü komutan düzeyinde katılmak için harekete geçer. Hepimizin yaşayarak tanıklığını ettiğimiz bu yıllarda bölge gericiliğinin uluslararası gericilikle buluşmuş ismi olan DAİŞ çeteciliğinin Şengal ‘de Ezidi halkımıza soykırımı dayattığı aynı anda Van eyaletinden Şengal’e yönelmiş ve mücadelenin öncülüğüne bu kutsal topraklarda devam etmiştir. Şengal’deki kızgın mücadele sürerken Kuzey Kürdistan kentlerinde yoğunlaşan kavganın kızıllığına kayıtsız kalamayan Şehit Çeko bu kez yönünü yeniden Kuzey Kürdistan’a verir. Destek olarak gittiği Cizre öz yönetim direnişine yönelik ablukayı aşamayınca Silopi mevzisinde saf tutmaya yönelen Şehit Çeko arkadaş en son Hezex ovasını bir direniş dağına çevirir. Hezex direnişinin 25 güne sığdırılmış bin yıllık öyküsünde kahramanlar ordusuna komutanlık yapan Şehit Çeko arkadaş 7 Mart 2016 yılında adına, arayışlarına ve hikayesine layık bir şekilde Hezex öz yönetim direnişinde şehadete kavuşur.

Yiğit Kürdistan Halkı Ve Devrimci- Demokratik Komünal Güçler;

Şehit Çeko, devrimin heyecanı, coşkusu, kararlılığı, azmi ve inancı olarak atılımcı bir ruh içinde her daim seferberlik halinde olmayı ifade eder. Bugün ülkemizde tüm görkemiyle yürüyen devrimci mücadelenin gerçekten de Şehit Çeko gibi devrim dervişlerine ihtiyacı var. Afrin’de kızgınlaşan kavga hamleci yaklaşımla seferberlik ruhu içinde yeni dönemin Çekolarını beklemektedir.

Şehadetiyle öğretmeye devam eden Şehit Çeko,  ulaşmaya ant içtiğimiz devrimin kendisi olarak önümüzde durmaktadır. Tüm halkımızı ve özellikle de Kürt gençliğini Şehit Çeko’nun ruhuyla mücadeleyi kavganın kızgınlaştığı ve de kızıllaştığı Afrin’de büyütmeye ve zafere taşımaya çağırıyoruz!..

 

Yaşasın YPS!

Demokratik Özerklik Direniş Ruhuyla Mutlaka Kazanaağız!

Şehitler Ölümsüzdür.

 

 

 

YPS Genel Koordinasyonu

7 Mart 2018